รณกร วิพรหมชัย(จอร์จ)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 86 ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ธุรกิจ

วิพรหมชัย ป่าซาง, โรงอบลำไยตรามังกร 89

หมวดหมู่ธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะกิจการ : ขายวัสดุก่อสร้าง, ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก

บทนำ

ขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
รับเหมา-ออกแบบก่อสร้าง
ให้คำปรึกษาเรื่องบ้าน

โปรโมชั่น

-