ว่าที่ ร.อ.ธนกฤต อินต๊ะปัน(ป๊อกแป๊ก)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 23/4 ถนนสันเหมืองใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

บริษัท สยาม บิสซิเนส ลิสติ้ง จำกัด

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : งานพัฒนาธุรกิจ ให้คำปรึกษา

บทนำ

งานพัฒนาธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านการจัดหาสิ่งของและบริการ ให้คำแนะนำ พัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ดูแลและการตลาดทางออนไลน์

คัดเลือกสินค้า ส่งออกตะวันออกกลาง

โปรโมชั่น