ศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง(ไอซ์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 179 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท บจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-